Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam thành công tốt đẹp

(Nguồn: Báo Nhân dân)

Sáng 26-9 diễn ra ngày làm việc cuối cùng và bế mạc Đại hội Hội Kiến trúc sư (KTS) lần thứ 10. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội.

 

Làm việc từ ngày 24 đến ngày 26-9, đại hội đã thành công tốt đẹp. KTS Phan Đăng Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, khóa 10 (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thành quả, kinh nghiệm của Hội KTS Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao những thành tựu trong sáng tạo của hội viên Hội KTS Việt Nam trong hơn 70 năm qua. Bên cạnh đó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác hành nghề KTS, những nét mất đi của nhiều ngôi làng truyền thống, sự lộn xộn của nhiều công trình kiến trúc, nhà ở công nhân...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khích lệ, yêu cầu Hội KTS Việt Nam khóa 10, trong giai đoạn 2020 - 2025 đề ra những giải pháp tích cực và chủ động trong phát triển kiến trúc, tổ chức, hoạt động của Hội nhằm nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của Hội KTS Việt Nam và các hội viên trước xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam xanh hiện đại, bền vững.

Hội KTS Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của giới KTS, được thành lập vào ngày 27-4-1948 tại Chiến khu Việt Bắc, là thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

72 năm qua hoạt động của hội luôn gắn liền và trung thành với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần quan trọng vào phát triển nền Kiến trúc Việt Nam hiện đại, tiên tiến và đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Tính đến tháng 7-2020 tổng số hội viên Hội KTS Việt Nam là 6.350 người trên tổng số hơn 20.000 KTS. Trong đó KTS trẻ chiếm số đông. Các KTS hoạt động ở nhiều lĩnh vực: quản lý nhà nước, tư vấn thiết kế, đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Ban Chấp hành khóa 10, Hội KTS Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm”. Hội có trách nhiệm tập hợp, đoàn kết đông đảo KTS trên cả nước, thúc đẩy lao động sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước; Làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý kiến trúc, xây dựng và văn hóa nghệ thuật của Đảng và Nhà nước về các hoạt động kiến trúc, cũng như trong việc nâng cao nhận thức thẩm mỹ về kiến trúc của cộng đồng xã hội; Xây dựng đội ngũ KTS Việt Nam, nhất là KTS hành nghề, giàu sức sáng tạo, hoạt động chuyên nghiệp theo Luật Kiến trúc; Chủ động tham gia phản biện xã hội về kiến trúc, góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ kiến trúc của cộng đồng xã hội, đẩy lùi những xu hướng kiến trúc lạc hậu, không phù hợp văn hóa…

Chúc mừng KTS Phan Đăng Sơn trên cương vị mới, KTS Nguyễn Tấn Vạn, nguyên Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cho biết: “KTS Phan Đăng Sơn là cán bộ đã công tác hội lâu năm, có phẩm chất đạo đức, uy tín nghề nghiệp, có kinh nghiệm trong quản lý và hoạt động hội, được tập thể và anh em KTS tín nhiệm, sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế thừa, tạo sự đoàn kết và ổn định phát triển của Hội KTS Việt Nam”.

 
DIÊN KHÁNH