LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY SARCO

SARCO là Công ty thiết kế Kiến trúc nhiều kinh nghiệm tại Việt nam. Sáng lập bởi Kiến trúc sư Võ Minh Đức và Nhóm Kiến trúc sư.

Các Kiến trúc sư Tốt nghiệp tại Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh.

Năm 1994 bắt đầu làm việc tại một Công Ty thiết kế xây dựng trực thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CC1 (Thành lập năm 1979) – Bộ Xây Dựng.

Năm 2001 cùng các Kiến trúc sư sáng lập Công Ty Thiết Kế Kiến trúc Phương Nam APC.

KTS Võ Minh Đức đồng thời là Giám đốc Xí nghiệp  thiết kế CDID - Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành Phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh.