TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2020

 

KIẾN TRÚC SƯ

Kinh nghiệm : không 

Yêu cầu : Sử dụng thành thạo Sketchup, Autocad...

 

Liên lạc qua công ty :

CÔNG TY THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHƯƠNG NAM

SARCO Architecture

LẦU 5 – SARCO OFFICE BUILDING – F6 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam


Tel: +84.8.35268355

Mobile: 0909060533

Fax: +84.8. 35268357

E-mail: info@sarco.com.vn

Website: www.sarco.com.vn